Møder

Betyrelsesmøder:
 
Tirsdag d. 21-04-2015

Torsdag d. 11-06-2015 kl.19 / Kulturhuset
 
Andre møder:

Fælles forum Nimtofte / møde 27-05-2015
2 personer for hver forening kl.19 / Kulturhuset
 
I fortsættelse af og som aftalt på dialogmødet i Kolind d. 21. februar 2015 inviteres hermed til første møde for Fælles Forum for Nimtofte. Der holdes onsdag d. 27 maj kl. 1900 i Kulturhuset.

Fælles Forum for Nimtofte arbejder for bedre synliggørelse, kommunikation, koordinering og samarbejde af og i Nimtofte. Alle foreninger og bestyrelser kan deltage med to repræsentanter hver. Fælles Forum for Nimtofte har ingen beslutningskompetence, men har til formål at øge den frie informationsudveksling mellem foreninger og bestyrelse bredt og på tværs af alle interesser.
 
Invitation sendt pr. mail d. 29. april til følgende foreninger/institutioner:
Nimtofte Borgerforening
Nimtofte Kulturhus
Distriktsrådet
Erhvervsklubben
Aktivitetshusgruppen
Midtdjurs Friskole
Brugsforeningen
Nimtofte Vandværk
Nimtofte Fjernvarme Forsyning
Nimtofte menighedsråd
Tøstrup Menighedsråd
Støtteforeningen til skolen
Midtdjurs Friskole
Børnehaven
Billardklubben
Dartklubben
Ældreklubben
Andelaugs Foreningen
Spejderne
Torsdagsklub
 
@ Nimtofte Håndværker-, Handels- og Borgerforening  | info@nimtofte.dk